top of page
Vi ökar din lönsamhet, mindre snack mer verkstad.

Med kunskap, erfarenhet och engagemang 
kan RWY förbättra dina möjligheter. 

Ledar- och organisationsutveckling

 

Allt ledarskap måste grundas i ledaren som individ. Grunden för all ledarutveckling är därför självkännedom, personlig utveckling samt egna och andras erfarenheter och upplevelser.

 

Väl fungerande ledare och team bidrar till ökad motivation och produktivitet, bättre kvalitet och ökad lönsamhet.

 

I en tid av snabba och komplexa förändringar ställs allt högre krav på ett medvetet ledarskap. Att aktivt arbeta med ledarutveckling, på alla nivåer i företaget, ökar förmågan att navigera i förändring.

 

Tillsammans med dig som uppdragsgivare anpassas varje uppdrag till företagets situation och behov – individuellt eller grupp.

Ledarskap
Marknads och säljutveckling
 

Att ha ett väl fungerande sälj- och marknadsarbete är en viktig framgångsfaktor för de flesta organisationer. Här finns ofta stora förbättringsmöjligheter, förbättringar som ger snabbt resultat.
 

Genom tydlig målstyrning kan effektiviteten öka markant och då också företagets resultat. 

Det handlar om marknadsandelar, lönsamhet och arbetsglädje.

Med kunskap, erfarenhet och engagemang 
kan RWY förbättra dina möjligheter. 

Marknad och sälj
CONTACT

Kontakt

Tror du på ett samarbete för ökad lönsamhet? Då föreslår jag att du kontaktar RWY. Här nedan ser du några varianter. Välkommen.

Sigge Jungell      

Tel: + 46 (0) 70-230 20 09   

sigge.jungell@rwy.se

 

 

RWY Ledarskap AB

Krokgatan 11

852 38 Sundsvall

Ta ett digitalt visitkort. Scanna QR-koden och spara direkt i din adressbok!

Kontakt
bottom of page